SDFF Plus

Det händer i Nacksta!

SDFF Plus fokuserar på att ge flickor i Nacksta en möjlighet att i trygghet utveckla självförtroende, en stolthet i att tillhöra en gemensam grupp där man tillsammans är starka. Att sikta mot gemensamma mål, men framförallt har roligt tillsammans vilket är bästa grogrund för all utveckling.

Läs mer om SDFF Plus