Genomfört

Det händer i Nacksta!

April – Utställningen 100% Kamp

21-22 april – Musikläger

7 maj – Politikerträff om Kultur och Fritid

10 maj – Lill-Zlatan och morbror Raring

15 jun – 15 aug – Bolla med Ton

15 aug – Allsång med ABC